Почнувајки од 2016 година, БИТЕМ ја воспостави својата репутација во градежната индустрија со својот квалитет, вредност и конкурентност на пазарот. Нашето искуство опфаќа широк опсег на проекти од различен вид и различна големина. БИТЕМ обезбедува градежни услуги за општински, државни како и за приватни клиенти. Наша цел и мисија е преку целосна посветеност да ги задоволиме потребите на нашите клиенти, навремено и квалитетно.

Изградбата на улици и патишта е основната дејност врз која што се темелеше основањето на БИТЕМ. Денес дејноста на БИТЕМ е проширена и се состои од повеќе видови на услуги. Нашиот тим се состои од обучен персонал спремен и стручно подготвен за различни видови на проекти и барања од страна на нашите клиенти.

НАША ВИЗИЈА

ПАТИШТА

Изградба и рехабилитација на патишта.

УРЕДУВАЊЕ

Земјани работи и уредување на површини.

ПРОЕКТИРАЊЕ

Проектирање од различни области.

МЕХАНИЗАЦИЈА

Механизација и транспортни услуги.